3 tips om ’s winters vochtproblemen te slim af te zijn

ijsbloemen gebrek aan isolatie


Een koud, vochtig huis is slecht voor de gezondheid. Hier willen we aantonen hoe een juiste balans van isolatie en ventilatie helpt om bepaalde problemen met vocht in huis alsook gezondheidsklachten te voorkomen tijdens de wintermaanden (en de rest van het jaar). Voor alle andere zorgen rond vochtproblemen bestaat er kwalitatieve vochtbestrijding.

1. Het verband tussen koude, vocht in huis en je gezondheid verklaard

Waarom een goed verwarmd huis met voldoende luchtcirculatie in de winter zo belangrijk is? Naast het logische wooncomfort, speelt ook de gezondheid een rol. Wist je dat in ons land één vijfde van de bevolking in een koud huis met vochtproblemen woont en last heeft van een slechte gezondheid? Deze elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: wie in een ongezonde woning woont, heeft bijna twee keer zo vaak gezondheidsklachten als wie in een gezond gebouw leeft. Dat is niet verwonderlijk als je weet dat we 60% van onze tijd thuis doorbrengen. Kortom, het binnenklimaat van je huis heeft een grote invloed op je gezondheid. Gewapend met deze informatie evalueren we hoe je kan voorkomen dat je woning ’s winters koud, vochtig en dus ongezond is.

2. Behoud de balans van isolatie, ventilatie en verwarming via D ventilatiesysteem

D ventilatie, ventilatie D, gebalanceerde ventilatieWanneer men renoveert, investeert de gemiddelde Vlaming steeds meer in isolatie vanwege de voordelen voor de energiefactuur, maar blijft de ventilatie – afgezien van de verplichte ventilatienormen – achterop hinken. Hoe beter je woning geïsoleerd is, hoe belangrijker ventilatie voor een gezond binnenklimaat wordt. Isolatie maakt de woning tenslotte winddicht. Zonder een goed functionerende luchtcirculatie zal vervuilde, vochtige lucht zich opstapelen. Aldus ontstaan problemen met condensatie.

Zelfs wie tijdens grote renovatiewerken of nieuwbouw een ventilatiesysteem installeert, weet niet altijd voldoende over correct gebruik. Een aanzienlijk deel van deze renoveerders niet welk systeem ze hebben laten installeren, hoe ze het optimaal kunnen instellen en onderhouden. Dit is onder meer een gevolg van gebrekkige uitleg over de werking van het gekozen ventilatiesysteem. Een ventilatiesysteem dat incorrect gebruikt of nooit onderhouden wordt, verhoogt het risico op verontreinigde lucht in huis. Dat kan aanleiding geven tot vochtproblemen, schimmel en gezondheidsklachten.

Daartegenover staat dat correct gebruikte balansventilatie met warmtewisselaar ontwikkelt is om de perfecte luchtcirculatie in een geïsoleerde woning te voorzien en bovendien helpt op stookkosten te besparen door middel van warmteterugwinning.

Daarmee willen we absoluut niet zeggen dat enkel een gebrekkige ventilatie voor problemen zorgt. Uit analyse kan blijken dat er bouwtechnisch een fout is gemaakt bij de plaatsing van isolatie. Zo ontstaat een koudebrug die op zijn beurt voor vochtproblemen en schimmel kan zorgen. Luchtcirculatie en condensatie daargelaten, zijn er vochtproblemen die opkomen mede onder invloed van de weersomstandigheden.

3. Vochtproblemen in de winter: van condensatie tot optrekkend vocht

opstijgend vocht, vochtige binnenmuren, vocht in muurDe temperatuursverschillen tussen binnen- en buitenhuis, alsook de seizoensgebonden hoeveelheid vocht in de lucht kan de mate van vocht in huis beïnvloeden. Denk aan een stijging van de relatieve luchtvochtigheid wat condensatie beïnvloedt, of er een plotse stijging in het grondwaterpeil plaatsvindt tijdens natte seizoenen. Dit laatste kan van invloed zijn op vochtinfiltratie in de kelder en optrekkend vocht.

Gelukkig bestaat er voor al deze omstandigheden een oplossing: gespecialiseerde vochtbestrijding. Een ervaren vochtbestrijder helpt de oorzaak van het problematische vocht in huis te analyseren en op te lossen.

SHARE