Aan welke voorwaarden renovatiepremie aanvragen?


De vorst kan een ernstige tol eisen van je woning en gevel. Het is dan ook belangrijk om de slijtage zo snel mogelijk te laten repareren. Dat kan door een gevelherstelling uit te laten voeren of door grondige vochtbestrijding door een erkend specialist. Moet je even schrikken van het financiële plaatje van dergelijke renovatiewerken? Dan is er goed nieuws! De overheid komt nog steeds tussen in een groot deel van de noodzakelijke renovatiewerken. De bekende renovatiepremie werd vervangen door de vernieuwde overkoepelende renovatiepremie. De oude premie is momenteel uitdovend. Natuurlijk hangen aan de nieuwe regeling ook een aantal voorwaarden vast. Wil je onder deze nieuwe voorwaarden renovatiepremie 2 aanvragen? Dan zetten we even voor jou op een rijtje waarmee je rekening moet houden…

Vlaamse renovatiepremie vervangen door overkoepelende renovatiepremie

De populaire Vlaamse renovatiepremie, zoals we die kennen, is al een tijdje uitdovend. Je kunt ze nog steeds aanvragen maar enkel wanneer je deel een van je aanvraag al hebt gedaan. Sinds 1 februari bestaat er een gloednieuwe renovatiepremie. Voortaan is dit de ‘overkoepelende renovatiepremie’. Er is dus nog steeds geen enkele reden om je renovaties uit te stellen en te blijven zitten met gezondheidsklachten en hoge energiekosten.

Wie nog een beroep wilt doen op de voormaligerenovatiepremie vochtschade renovatiepremie, moet deze gebruiken om een reeds gedane aanvraag te voltooien. Je komt dus enkel nog in aanmerking voor deel 2 van de oude renovatiepremie. Dit kan nog tot ten laatste 31 januari 2021 en tot maximum 2 jaar na je eerste aanvraag.

Sinds 1 februari 2019 is de nieuwe renovatiepremie van kracht. Die is herdoopt tot de ‘overkoepelende renovatiepremie’. Dit wil zeggen dat je nog steeds geholpen kunt worden door deze steunmaatregel van de Vlaamse Overheid. Alleen zijn de voorwaarden en procedure lichtjes gewijzigd.

Interessant is sowieso om af en toe de website van Wonen-Vlaanderen eens te checken voor eventuele nieuwe wijzigingen.

Nieuwe procedure en voorwaarden renovatiepremie

Vooraleer je de procedure van aanvraag opstart, ga je best na of je aan alle voorwaarden voldoet…

Voorwaarden overkoepelende renovatiepremie

Om in aanmerking te komen voor de nieuwe ‘overkoepelende renovatiepremie‘ moet je nog steeds meerderjarig zijn en bewoner of verhuurder van een woonst. Alle meerderjarige medebewoners moeten de aanvraag mee ondertekenen. Dus de volgende voorwaarden zijn ook op hen van toepassing. De enige uitzondering hierop zijn volwassen kinderen zonder enige zakelijke claim op de woning. Als verhuurder van een woning moet je nagaan of je woning al minstens 9 jaar wordt verhuurd via een sociaal verhuurkantoor op het moment van de aanvraag. Anders kom je sowieso niet in aanmerking. Verder zijn er nog een aantal voorwaarden waar je rekening mee moet houden… Zo moet je ‘ja’ kunnen antwoorden op alle onderstaande vragen:

 • Is je inkomen lager dan het bepaald maximumbedrag?
 • Bewoon je zelf het huis of appartement waarvoor je een aanvraag doet? Of, indien je de woning verhuurt, is je woonst dan ouder dan 30 jaar en gelegen in het Vlaams Gewest?
 • Is de woning waarvoor je een aanvraag doet de enige bewoonbare woning in je volledige eigendom of vruchtgebruik?
 • Zijn de in te brengen facturen met betrekking tot de verleende diensten of de aanschaf van materialen jonger dan twee jaar? Voldoen ze aan een minimum- en maximumbedrag per categorie?
 • Heb je je gehouden aan de beperking op het aantal aanvragen, afhankelijk van of je verhuurder bent of bewoner? (2 keer per 10 jaar als bewoner, 1 à 2 keer per 10 jaar als verhuurder)
 • Indien dit je tweede aanvraag is, is je eerste aanvraag dan al minstens 1 jaar geleden en nog geen 2 jaar geleden?
 • Vallen je renovatiewerken binnen de toegelaten categorieën? (zie onder)
 • Voldoe je aan alle bovenstaande voorwaarden op het moment van de aanvraag?

Kijk best ook regelmatig na of er geen nieuwe updates zijn.

Categorieën die in aanmerking komen

1. Structurele elementen van de woning:

2. Dakwerken: volledige of gedeeltelijke vernieuwing:

 • o.a. afbreken, vervangen en behandelen van dakstructuren, dakbedekking, dakgoten, regenafvoer, dakopeningen, etc.

3. Buitenschrijnwerk: volledige of gedeeltelijke vernieuwing:

 • o.a. het vervangen of plaatsen van ramen en deuren, rolluiken, etc.

4. Technische installaties: plaatsing of vervanging:

 • o.a. het plaatsen of vervangen van centrale verwarming (incl. installatieonderdelen, eventuele saneringswerken, …), plaatsing van CO- of rookmelders, etc.

Ook in de categorieën worden regelmatig aanpassingen aangebracht. Voor meer details check je dus ook best regelmatig op de website Vlaanderen.be.

Procedure van de overkoepelende renovatiepremie

Aanvraag, verzending en ontvangst

Bij het invullen van je aanvraag, moet je rekening houden met de volgende zaken:

 • Voor je aanvraag moeten de werkzaamheden al achter de rug zijn en moet je al in het bezit zijn van de facturen. Je moet dus sowieso de bedragen voorschieten.
 • Doe je aanvraag ook pas op het moment dat je de woning bewoont of al minstens 9 jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.
 • Je kunt pas ten vroegste 1 jaar na je eerste aanvraag een tweede aanvraag doen. En de tweede aanvraag kun je tot maximum 2 jaar na je eerste aanvraag doen.
 • Kies het juiste aanvraagformulier (dat voor bewoners of verhuurders). Je vindt het op de website van Wonen-Vlaanderen.
 • Voeg bij je ingevuld aanvraagformulier zéker de nodige documenten. Die worden vermeld in het formulier. In dit formulier vind je ook de juiste contactgegevens en richtlijnen om je aanvraag succesvol in te dienen. Respecteer deze zeker! Ook het adres staat vermeld, mocht je je aanvraag liever persoonlijk afgeven.
 • Foto’s toevoegen aan je dossier is zeker niet verplicht maar wordt wel aangeraden. Ze kunnen de procedure gunstig beïnvloeden.

Als je al deze zaken hebt ingediend, krijg je normaal binnen de maand na je aanvraag een ontvangstbevestiging. Dit moet je goed bewaren want daarin staat je dossiernummer vermeld!

Behandeling en voorlopige beslissing

Tijdens de periode waarin je aanvraag wordt behandeld, zou het kunnen dat je dossierbeheerder nog extra vragen stelt of bijkomende bewijsstukken vraagt. Daarna ontvang je een brief met de voorlopige beslissing van je aanvraag. Doorgaans krijg je die binnen de 8 maanden daarna. In de voorlopige beslissing wordt dan meegedeeld of je aanvraag werd geweigerd of aanvaard.

Bij weigering krijg je een uitgebreide schriftelijke motivatie. In het geval van aanvaarding krijg je een overzicht van de in aanmerking genomen facturen en een berekening van het premiebedrag.

Akkoord/weigering en definitieve beslissing

Ben je akkoord met de beslissing? Dan hoef je helemaal niets te doen. Kijk wel zeker al je gegevens nog eens na: contactgegevens, rekeningnummer, … De uitbetaling volgt meestal binnen de 12 maanden na het indienen van je aanvraag. Bij een weigering is het zeker mogelijk om opnieuw een aanvraag in te dienen. Misschien dat je op een later tijdstip bv. wél aan alle voorwaarden voldoet. Bij ‘niet akkoord’ kun je altijd beroep aantekenen. Dit moet je wel doen binnen de maand na het ontvangen van je voorlopige beslissing!

Welk bedrag kan ik terugtrekken?

Het premiebedrag bedraagt tussen de 20 % en de 30 % van je betaalde facturen (exclusief btw). Het exacte percentage hangt af van de gekozen categorie(ën). Die kun je bij de voorwaarden bovenaan vinden. Ook je status als bewoner of verhuurder en je bruto inkomen spelen een belangrijke rol. Het maximum dat wordt terugbetaald, is beperkt tot € 5000 – € 6.666 bij een aanvraag voor 2 categorieën. Het bedrag voor twee aanvragen samen is dan weer gelimiteerd tot € 10.000.

Te veel gedoe?!

Het zou kunnen dat al die voorwaarden renovatiepremie een vies woord lijkt. Maar een aanvraag voor een renovatiepremie doen, is eigenlijk veel minder complex dan het lijkt. Zeker als je alle bewijsmateriaal (facturen, enzovoort) van de uitgevoerde werken goed hebt bewaard, is er meestal geen probleem. En als je vooraf goed de voorwaarden naleest, ben je zeker dat je geen moeite voor niets doet. Na een succesvolle aanvraag is het bedrag dat je terugvordert best al die administratie waard! Je kunt bovendien ook altijd terecht bij onze experts voor tips. Wij zijn goed op de hoogte van de reglementering en hebben veel ervaring met klanten die hun geld voor een groot deel hebben teruggekregen. Neem dus gerust contact op voor meer info.
Last EntriesVraag uw gratis vochtdiagnose aan!

Ook hierom kiest u voor Dryhouse:

Verzilver uw gratis diagnose
Top