Wie draait op voor de kosten van je vochtprobleem?

vervallen gebouw, vochtschade


Vochtproblemen en schimmel in huis zijn niet alleen schadelijk voor de woning en bewoner. Ze kunnen ook de relatie tussen huurder en verhuurder ernstig verzuren. Daarom is het goed dat je als huurder weet wat je rechten maar ook je plichten zijn wanneer er zich vochtproblemen in een huurwoning voordoen.

Wie betaalt wat?

vochtprobleem opstijgend vocht, opstijgend vocht in muren, opstijgend vocht voor behandelingOm te achterhalen wie er verantwoordelijk is voor het vochtprobleem moet eerst duidelijk zijn om welk soort vochtprobleem het gaat. Een vochtexpert zal de oorzaak van vocht in huis objectief kunnen bepalen. Zo kom je te weten wie het probleem veroorzaakt heeft en wie bijgevolg verantwoordelijk is voor de schade en de kosten van vochtbestrijding, plus het herstel van de huurwoning.

Indien je last hebt van een vochtprobleem als gevolg van bouwkundige gebreken, dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Denk aan opstijgend vocht, doorslaand vocht of een lekkage in de kelder. Maar is de vochtschade veroorzaakt door nalatigheid van de huurder, dan ben je zelf aansprakelijk voor de schade. Meestal komt dit voor bij condensatieschade als gevolg van gebrekkige ventilatie, terwijl er voldoende ventilatiemogelijkheden in huis aanwezig zijn. Stel dat de verhuurder je schriftelijk heeft laten weten hoe je correct moet stoken en verluchten. In zo’n geval kan nalatigheid je verweten worden.

Wat moet je als huurder doen bij vocht in huis?

Verwittig onmiddellijk de verhuurder schriftelijk van het vochtprobleem. Voor alle duidelijkheid en als bewijsmateriaal kan je foto’s van het euvel meesturen met de e-mail of (aangetekende) brief. Wie vervolgens de vochtbestrijding moet ondernemen, hangt van je huurcontract af:

  • Staat hierin dat de verhuurder verantwoordelijk is voor vochtproblemen in de woning? Vraag hem/haar dan om de nodig herstellingen uit te laten voeren.
  • Moet je volgens het huurcontract zelf het vochtprobleem oplossen? Vergeet dan niet om toestemming aan de verhuurder te vragen om de vochtbestrijding uit te laten voeren. Kies bij voorkeur voor een erkend, gecertificeerd vochtbestrijder, zodat hierover later geen nieuw conflict kan ontstaan.

Blijf als huurder ook altijd je huur doorbetalen: je mag niet zelf beslissen dat je recht hebt op korting of je huurgelden opschorten. Ga liever het gesprek aan met je huisbaas om te kijken of er sprake kan zijn van een overeenkomst of minnelijke schikking.

Heb je nog vragen over vochtproblemen in een huurwoning die je snel en efficiënt wil laten behandelen? Dryhouse staat je graag te woord.

SHARE