Voorkom schending van de Vlaamse Wooncode door vochtproblemen

vocht in kelder oplossen, kelder waterdicht maken langs binnen, vochtprobleem oplossen, bekuiping via cementering, vochtige ruimte droog maken


De Vlaamse Wooncode dient als checklist van gestelde kwaliteitsnormen voor Vlaamse woningcontroleurs die constant van toepassing zijn. Deze code gaat dieper in op de kwaliteitsnormen dan de technische Woninghuurwet. En daar waar de Woninghuurwet alleen bij aanvang van de huur geldt, zijn de gewestelijke normen in de Vlaamse Wooncode op ieder ogenblik van toepassing. Men berekent voor conformiteit met de Wooncode via een strafpuntensysteem of een huis voldoet aan de minimale normen van kwaliteit, veiligheid en gezondheid. Schade door vocht in huis is één van de mogelijke strafpunten in de rekensom van penalty’s. Andere punten zijn o.a. voldoende ventilatiemogelijkheden en thermische isolatie van de woning. Allen punten die ter sprake komen wanneer er een vochtprobleem in de woning aanwezig is.

De Wooncode in werking

onderzoekVoor ieder door de woninginspecteur vastgesteld gebrek krijgt een woning een vooraf bepaald aantal strafpunten. Vanaf 15 strafpunten of meer wordt de woning als niet-conform beschouwd. In dat geval kunnen sancties worden opgelegd. Denk aan boetes en verplichte herstelmaatregelen. IN ernstige gevallen kan er onder zekere voorwaarden ook sprake zijn van dagvaarding en gevangenisstraffen. Het kan tevens gebeuren dat de woning in het geding een andere bestemming krijgt opgelegd, indien het bijvoorbeeld niet in aanmerking komt voor verbeteringswerken. Alle opgelegde maatregelen worden opgelegd in functie van onmisbare veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten.

Toezicht op naleving van de Wooncode wordt enerzijds gehouden door de Vlaamse gemeenten. Wie een conformiteitsattest van de woning aan wil vragen kan hiervoor bij zijn gemeente terecht. Anderzijds kan men bij het overheidsagentschap Wonen-Vlaanderen aankloppen voor aanvullende uitleg over de regelgeving van het controleren van woningen.

Wacht niet op strafpunten om maatregelen te treffen

Natuurlijk hoeft u het zeker niet zover te laten komen. Wie een vermoeden heeft van een vochtprobleem in huis, laat dit best zo snel mogelijk onderzoeken door een gecertificeerde vochtexpert. Vocht in huis aanpakken voordat het een groots probleem wordt, zal u altijd kosten en zorgen besparen.

SHARE