Condensatie en schimmels vermijden

Condensatie en schimmels vermijden is noodzakelijk als je je woning droog en gezond wilt houden. Daarom geven we graag tips mee die helpen om condensatie en schimmels te voorkomen en te bestrijden. Ontdek hoe condens ontstaat, hoe dit schimmel in huis uitnodigt en wat hier exact aan te doen valt.

Condensatie kun je vermijden!

Condensatie is een heel eenvoudig fenomeen: het is niets meer dan waterdamp die neerslaat op een koud oppervlak wanneer het dauwpunt van het water bereikt wordt. Dit komt door een hoge luchtvochtigheid in huis. Condensatie in huis is heel normaal, maar bij onvoldoende ventilatie kunnen er zich schimmels en andere vochtproblemen ontwikkelen.

condenseren vocht op raam, relatieve vochtigheid in huis, schimmel in huis voorkomenCondensatie is de oorzaak van één de meest voorkomende vochtproblemen in gebouwen. Het fenomeen is alomtegenwoordig omdat bij heel wat activiteiten in huis waterdamp wordt geproduceerd. Activiteiten zoals koken, wassen, schoonmaken en zelfs ademen maken waterdamp aan. Die damp zorgt ervoor dat de luchtvochtigheid in huis stijgt. De vochtige lucht zal de temperatuur in huis doen afkoelen (wat tot een hoger energieverbruik leidt). Er zullen bovendien waterdruppeltjes vormen die neerslaan op de koudste plaatsen in huis. Dat zijn meestal de buitenmuren, de ramen en de hoeken van een kamer. Als deze druppels niet verdampen, ontstaan er na verloop van tijd echte zichtbare vochtproblemen zoals vochtplekken.

Condensatie en schimmels

Je kunt een condensatieprobleem ook herkennen aan een loskomende afwerkingslaag (pleister, verf of behang), geurhinder en vooral schimmelvorming en de groei van zwammen. Dat laatste is het minst wenselijke maar helaas ook het meest voorkomende gevolg. Een dergelijke leefsituatie is erg ongezond en kan op langere termijn zelfs tot ernstige medische gevolgen leiden zoals allergieën, astma, reuma, artritis, hoestbuien, enzovoort.

Gebrek aan ventilatie

Problemen met condensatie en de gevolgen hiervan wijzen op het ontbreken van degelijke ventilatie. Dit gebrek maakt dat de vervuilde, vochtige lucht niet voldoende vervangen wordt door verse lucht van buitenaf. Omdat de vochtige lucht niet afgevoerd wordt, blijft deze in de ruimte hangen en gaat de vochtigheid zich hechten aan de koudste plaatsen. De gevoeligste ruimtes in huis voor condensatie zijn deze waar de waterdamp het meest geconcentreerd aanwezig is. Denk maar aan de badkamer, de keuken of de ruimte waar de wasmachine en de droogkast staan. Daarnaast treffen we ook condensatie aan in minder verwarmde ruimtes zoals de berging of de slaapkamer. Eigenlijk kunnen we dit probleem overal in huis aantreffen, vooral op koudebruggen en in de hoeken van de kamer.

Hoe condensatie aanpakken?

installatie ventilatie tegen condensatieVaak beginnen problemen met condensatie zich te manifesteren wanneer er na-isolatie werd geplaatst. Die ingreep is heel goed om vochtproblemen zoals infiltratie en doorslaand vocht tegen te houden, maar brengt dan weer het risico van condensatie met zich mee. Goed geïsoleerde muren zorgen te weinig voor natuurlijke ventilatie doorheen de muren.

De woning verluchten door de vensters open te zetten lijkt misschien een tijdelijke oplossing, maar brengt natuurlijk minpunten met zich mee. Nadelen zijn bijvoorbeeld hogere energiekosten en ongewenste koude die binnendringt. En zeker in onze Belgische weersomstandigheden hoort daar regelmatig vochtigheid van buitenaf bij. Natuurlijke ventilatie is helaas ook vaak onvoldoende om condensatie tegen te gaan.

De beste oplossing voor vochtproblemen afkomstig van condensatie door gebrekkige ventilatie is steeds dezelfde: de installatie van een degelijk ventilatiesysteem.

Op die manier kun je genieten van een zeer goed geïsoleerde woning en hoef je de vensters niet de hele dag open te laten staan. Een ventilatietoestel zorgt ervoor dat de vochtige lucht snel wordt afgevoerd en dat verse en droge lucht automatisch in de plaats komt.

De verschillende soorten ventilatiesystemen

Er zijn verschillende ventilatiesystemen beschikbaar, die algemeen onderverdeeld worden onder de types B, C en D.

Het ventilatiesysteem B is een combinatie van mechanische en natuurlijke ventilatie. De ventilatie van de lucht van buiten naar binnen gebeurt mechanisch, aan de hand van een ventilator en een filter. De verbruikte lucht wordt op natuurlijke wijze naar buiten geleid door een rooster.

Het ventilatiesysteem C is het meest populaire type. Het combineert net zoals type B mechanische met natuurlijke ventilatie. Type C verschilt van B omdat het eigenlijk omgekeerd werkt: de buitenlucht komt op de natuurlijke manier naar binnen via een rooster. De verbruikte lucht wordt mechanisch weggeleid door een ventilator. Het voordeel is dat een C-ventilatiesysteem de lucht pas weg leidt wanneer de vochtigheidsgraad te hoog wordt. Omdat het systeem niet altijd op volle kracht hoeft te draaien, is het iets zuiniger.

Het ventilatiesysteem D is meer ambitieus en werkt volledig mechanisch. Verse lucht komt op mechanische wijze naar binnen, door een ventilator die de lucht van buitenaf aanzuigt. De verbruikte lucht verlaat de ruimte op dezelfde manier. Het systeem vermijdt dus ventilatie door roosters.

Wil je graag meer informatie over ventilatiesystemen?  Aarzel dan niet en neem vandaag nog contact op. Onze experts geven je graag advies.

Condensatie en schimmels vermijden
Condensatie en schimmels vermijden

Condensatie en schimmels vermijden is noodzakelijk als je je woning droog en gezond wilt houden. Daarom geven we graag tips mee die helpen om condensatie en schimmels te voorkomen en te bestrijden. Ontdek hoe condens ontstaat, hoe dit schimmel in huis uitnodigt en wat hier exact aan te doen valt.

DryHouse
Amerikalei 9, 2000 Antwerpen
Careelstraat 29, 8700 Tielt

Vraag uw gratis vochtdiagnose aan!

Ook hierom kiest u voor Dryhouse:

Verzilver uw gratis diagnose
Top