Bekuiping van de kelder

Bekuiping van de kelder

Een bekuiping is de meest authentieke vorm van kelderdichting, omdat men bij deze methode werkelijk de kelder dicht gaat maken om het vocht buiten te houden. We gaan dus heldhaftig de strijd met de druk van het grondwater aan.

Hoewel bekuiping een effectieve methode is om de kelder te dichten en vocht tegen te houden, kunnen we deze manier van werken niet altijd toepassen. Er zijn immers enkele voorwaarden waaraan de kelder moet voldoen vooraleer men voor een bekuiping kan kiezen. Het is een aanpak voor kleinere vochtproblemen. Enkel als de mate van infiltratie van water door de wanden niet te groot is, kunnen we de muren bekuipen. Als de keldermuren echt heel veel vocht doorlaten, dan kan een bekuiping niet effectief genoeg zijn. Ook mogen de gevolgen van het vochtprobleem nog niet te langdurig en ernstig zijn: de vloer moet nog in goede staat en 100% waterdicht zijn. Als dat niet zo is, dan kan een bekuiping nog wel zinvol zijn, maar enkel in combinatie met nog een andere aanpak.

Wanneer is bekuiping een goede maatregel?

waterdichting kelder, bekuipenBekuiping is vooral een goede preventieve maatregel of een geneesmiddel voor beginnende vochtproblemen. Als uw kelder nog in goede staat is, maar kenmerken vertoont van vochtinfiltratie, dan is het een goede optie om de keldermuren te gaan bekuipen. Als we kunnen vaststellen dat het vochtprobleem afkomstig is van condensatie, dan ligt de oorzaak bij een gebrek aan verluchting. Bekuiping zou in dat geval niets veranderen aan het probleem. Het dampvocht dat doorheen de muren komt is normaal, en wordt door een bekuiping niet tegengehouden. Condensatie treedt op als die dampen niet kunnen wegvluchten uit de kelder. Enkel de installatie van een ventilatiesysteem biedt dan een uitweg. Bij een milde infiltratie van grondvocht is het een goed idee om de kelder te bekuipen. Bij voorkeur is de vloer ook waterdicht. Als de keldervloer toch grondwater doorlaat, dan kan u best naast de bekuiping ook een nieuwe bewapende vloerplaat installeren of voor kelderdrainage te kiezen.

Laat uw kelder waterdicht maken door vakmannen. Contacteer Dryhouse voor een afspraak of offerte.

Hoe gebeurt een bekuiping?

Een bekuiping uitvoeren vereist heel wat grondig voorbereidend werk. Eerst moeten de muren gereinigd worden. Als uw keldermuren bestaan uit baksteen met een afwerkingslaag, dan zullen ze ontdaan moeten worden van die afwerkingslaag tot op de zuivere baksteen. Daarna is het noodzakelijk zorgvuldig alle openingen en lekken op te sporen waar er infiltratie van grondvocht optreedt. Dit is een erg belangrijke en delicate taak, aangezien men geen enkele infiltratiedoorgang mag missen! De ketting is immers maar zo sterk als haar zwakste schakel. Vervolgens moeten alle gevonden openingen en lekken gedicht worden met proppen van snelcement. Pas nadat al de infiltratiemogelijkheden zijn gedicht kan men overgaan tot het cementeren van de wanden. Deze cementering bestaat uit verschillende fases en lagen.

bekuiping Mogelijk vindt het grondwater toch nog een opening tussen de vloerplaat en de wanden, wat men de kimnaad noemt. Als dit het geval is, dan moet de kimnaad met een zeer sterke cement verstevigd worden. Zo’n operatie wordt een kimnaadversteviging genoemd. De kimnaad is een erg gevoelige locatie waar water nogal gemakkelijk kan infiltreren omdat het zich vlakbij de bodem bevindt. Dat is meestal één van de minst toegemaakte plaatsen van de kelder. Dit komt omdat de betonnen vloer immers geen goede chemische verbinding kan maken met de mortel en de bakstenen waarmee de muren worden gebouwd. Het is een paradox, maar het is net het “water” in de mortel dat zorgt voor een stevige verbinding tussen de bakstenen. Beton kan geen water absorberen, maar mortel wel. Bijgevolg is er vaak geen waterdichtheid tussen de muren en de vloer en wordt het grondwater naar de kimnaad gestuwd, waar het gemakkelijk kan infiltreren.

Als de bekuiping eenmaal heeft plaatsgevonden, dan is de kelder ideaal aangepast voor alle doeleinden. U kan nu veilig voeding of wijn stockeren zonder enig risico. Bovendien kan u zelf ook op twee oren slapen: Dryhouse geeft u tien jaar garantie op de bekuiping. In het onwaarschijnlijke geval dat er toch nog vocht zou optreden, snellen wij dan ter hulp!

 

Bekuiping van de kelder
Bekuiping van de kelder

Bekuiping van de kelder Een bekuiping is de meest authentieke vorm van kelderdichting, omdat men bij deze methode werkelijk de kelder dicht gaat maken om het vocht buiten te houden. We gaan dus heldhaftig de strijd met de druk van het grondwater aan. Hoewel bekuiping een effectieve methode is om de kelder te dichten en

DryHouse
Amerikalei 9, 2000 Antwerpen
Careelstraat 29, 8700 Tielt

Vraag uw gratis vochtdiagnose aan!

Ook hierom kiest u voor Dryhouse:

Verzilver uw gratis diagnose
Top