Kelderdrainage

In sommige kelders blijkt de druk van het grondwater te krachtig te zijn voor de vloer. In die situaties kan het gebeuren dat grondvocht de kelderruimte infiltreert. Een mogelijke oplossing voor infiltratie van vocht is het bekuipen van de kelder. Er zijn echter een aantal mogelijke problemen verbonden aan deze oplossing. Het is niet altijd mogelijk of verstandig om het probleem door kelderdichting op te lossen, zeker als de infiltratie ernstig is. De beste oplossing is dan om een kelderdrainage toe te passen en het water te laten afvloeien naar een pompput. De pomp zal dan het water wegpompen via de afvoer.

Kelderdrainage via de vloer: hoe werkt het?

Sommige kelders krijgen vroeg of laat last van vocht door infiltratie via de vloer. Dit probleem doet zich gemakkelijk voor bij kelders met bakstenen vloeren, omdat baksteen van nature poreus is en dus gemakkelijk vocht in zich opneemt zoals een spons. Wanneer dit gebeurt, dan is de beste oplossing in de meeste gevallen een vloerdrainage. Zo’n kelderdrainage gebeurt in verschillende stadia.

kelderdrainageEerst wordt er op de oorspronkelijke vloer dan een zeer stevig en volledig waterdicht noppenmembraan aangelegd. Het membraan is een hydrofoob zeil, met andere woorden: een zeil dat vocht afstoot. De noppen op het zeil zorgen dat het membraan zich vasthecht aan de vloer. Wanneer het membraan mooi gelijkmatig is aangebracht, komt de tweede fase: de bedekking van de laag. Bovenop het noppenmembraan giet men nu opnieuw een laag beton. De bedoeling van die betonlaag is een tegenwicht bieden: door de druk van het gewicht van het beton kan oprijzend water het membraan niet omhoog duwen. Zo wordt het water steeds door de pomp opgepompt en afgevoerd. De kelderdrainage is nu volledig geïnstalleerd!

Ook genieten van een kelder die eindelijk droog blijft? Contacteer de specialisten van Dryhouse vandaag nog.

Kelderdrainage bij andere vormen van infiltratie

Het draineren van de kelder via de vloer is de beste oplossing wanneer het vocht afkomstig is vanuit de stenen in de vloer. Infiltratie van vocht kan echter ook afkomstig zijn vanuit de muren en zelfs vanuit het snijpunt van muur en vloer, ook wel de kimnaad genoemd. In beide gevallen is een andere vorm van kelderdrainage aangewezen. Er zijn met andere woorden 3 vormen van drainage in de kelder mogelijk:

  • vloerdrainage (hierboven uitgelegd)
  • wanddrainage (zie hieronder)
  • randdrainage (zie hieronder)

Laten we eens zien wat elke oplossing precies inhoudt.

Vormen van kelderdrainage

gezonde vochtigheidsgraad in huis door draiange zorgt voor droge kelderSoms gebeurt het dat er niet alleen infiltratie via de vloer is, maar eveneens via de wanden. In dat geval kan men de muren eveneens gaan draineren door ze te bedekken met een noppenmembraan.  Deze vorm van kelderdrainage wordt een wanddrainage genoemd. Een wanddrainage wordt steeds in combinatie met een vloerdrainage uitgevoerd. We creëren als het ware en nieuwe waterdichte kelder in de reeds bestaande vochtige kelder. Dit staat bekend als de “box-in-box”-methode. Het water zal dan naar beneden lopen, onder het membraan van de vloer. Van daar zal het dan naar de pompput vloeien. U kunt dan ten slotte de muren mooi afwerken met bijvoorbeeld gyproc of een ander materiaal. Zo krijgt u een aangenaam droge en bruikbare kelder!

De derde manier om een kelderdrainage te realiseren wordt toegepast wanneer het water enkel door de kimnaad infiltreert. De kimnaad kunnen we identificeren als de grens tussen de vloer en de muur. Als de waterinfiltratie vanuit die hoek afkomstig is, dan is het niet noodzakelijk om de vloer of de muren te draineren. We kunnen het water immers afvoeren via een goot, net zoals op straat. Om dit doel te bereiken is het voldoende om een goot en een pompput te installeren. De goot moet langs de kimnaad gemetst worden. Zo wordt het water dat door de kimnaad infiltreert, afgevoerd naar de pompput. Deze techniek wordt een randdrainage genoemd. Het is een minder ingrijpende manier om kelderdrainage toe te passen dan een “box-in-box” of een vloerdrainage. De aanpak is echter enkel effectief in het geval van infiltratie via de kimnaad. Als het vocht via de vloer zelf infiltreert, dan is een vloerdrainage absoluut nodig. Bij infiltratie via de muren is “box-in-box” meestal de beste oplossing.

We sturen er altijd op aan dat u Dryhouse een bezoekje laat brengen aan uw kelder vooraleer u een beslissing neemt. Er zijn immers heel wat factoren bepalend om de keuze te maken tussen kelderdrainage of bekuiping. Dit wordt vastgesteld tijdens een professionele, gratis vochtdiagnose van uw kelder.

Laat de situatie in uw kelder vrijblijvend analyseren door vakspecialisten. Maak een afspraak.
Kelderdrainage
Kelderdrainage

In sommige kelders blijkt de druk van het grondwater te krachtig te zijn voor de vloer. In die situaties kan het gebeuren dat grondvocht de kelderruimte infiltreert. Een mogelijke oplossing voor infiltratie van vocht is het bekuipen van de kelder. Er zijn echter een aantal mogelijke problemen verbonden aan deze oplossing. Het is niet altijd

DryHouse
Amerikalei 9, 2000 Antwerpen
Careelstraat 29, 8700 Tielt

Vraag uw gratis vochtdiagnose aan!

Ook hierom kiest u voor Dryhouse:

Verzilver uw gratis diagnose
Top