Vocht diagnose: onderzoek naar de beste vochtbestrijding

De juiste manier om elk vochtprobleem aan te pakken begint met het uitvoeren van een goede vocht diagnose. Er zijn immers verschillende oorzaken die kunnen leiden tot uw vochtprobleem. Indien we weten welke oorzaak of interactie van oorzaken aan de grond ligt van de vochtproblemen, dan kunnen we de gepaste oplossing voorstellen. Onze technische adviseurs hebben reeds heel wat jaren ervaring in het bepalen hoe het vocht best bestreden dient te worden. Dergelijke vochtdiagnoses zijn steeds volledig gratis!

Vochtdiagnose opstijgend vocht:

We meten de vochtigheidsgraad in de muren met behulp van een aquant of vochtmeter. Een belangrijke regel om opstijgend vocht van andere vochtproblemen te kunnen onderscheiden, is dat opstijgend vocht maximum ongeveer 1,5m hoog kan zijn en dit enkel op het gelijkvloers of in kelders. Opstijgend vocht kan zich nooit op een etage voordoen. Met een vochtmeter kunnen we bepalen wat de vochtigheidsgraad is op een bepaalde hoogte. Indien het vocht zich laag bij de grond bevindt en op een bepaalde hoogte stopt, dan kan dit mogelijk opstijgend vocht zijn. Helemaal zeker kan men nog niet zijn, want er kan ook sprake zijn van vochtbruggen. Dit is vocht dat via de buitenmuur in de spouwmuur terecht komt en door het metselwerk wordt getransporteerd.vocht diagnose Bij een goede vocht diagnose is het bijgevolg van belang om met verschillende parameters rekening te houden!

Hygroscopische zouten: 

Om hygroscopische zouten te meten maken we gebruik van zoutstrips. Het is een chemische test waarbij we de zoutsoort en de de hoeveelheid zoutgraad kunnen meten aan de hand van welke kleur de zoutstrip aangeeft.

Vocht diagnose in de kelder:

Bij vochtproblemen in de kelder is het belangrijk om te bepalen of er sprake is van condensatie of infiltratie. Indien er geen infiltratie is, maar er zich toch vochtproblemen voordoen dan betreft het een tekort aan ventilatie. De kelder reinigen en schilderen met kelderverf en een ventilatiesysteem plaatsen is dan een uitstekende keuze om de vochtproblemen op te lossen.

Indien er sprake is van infiltratie dient men te bepalen of het bovengrondse (opstijgend vocht, doorslaand vocht, lekken,…) of ondergrondse (grondwater, lekken riolering, zakwater,…) infiltratie is. Aan de hand van deze mogelijke oorzaken kan men beslissen welke techniek best kan gebruikt worden ter oplossing van het vochtprobleem (injecteren, vloerdrainage, kelderdichting,…).

Doorslaand vocht:

Of het vochtprobleem al dan niet veroorzaakt wordt door doorslaand vocht kan men bepalen door naast de muren in huis ook de gevel te onderzoeken. Zijn er scheuren in de stenen of zijn ze kapot? Hoe is de staat van het voegwerk? Men kan ook de poreusheid van de stenen testen door te bekijken hoeveel water ze opnemen. Deze diagnose zal aantonen of we het probleem eerst aan moeten pakken met een gevelherstelling, of dat we meteen kunnen overgaan tot een gevelreiniging en beschermende hydrofuge coating.

Condensatie:

condens op ramenIndien de lucht in huis een hoge vochtigheidsgraad bevat, er condensatie op de ramen en schimmelvorming in hoeken en nissen voordoet dan betreft het mogelijk een ventilatieprobleem, zeker als er geen opstijgend vocht of doorslaand vocht voordoet. Een gepast ventilatiesysteem laten installeren zal dan het vochtprobleem oplossen.

Gevelreiniging:

Voordat we aan een gevelreiniging beginnen, analyseren we eerst de ondergrond van uw buitenmuren en stellen we de hardnekkigheid van de verontreiniging vast. Op bepaalde ondergronden gebruiken we namelijk beter een stoomreiniging oftewel zachte gevelreiniging. Dit weekt op ecologische wijze het vuil los en beschermt de muren tegen een te agressieve aanpak. Voor ondergronden die wel tegen een stootje kunnen en zwaar vervuild zijn, baten eerder bij een chemische reiniging. We kiezen steeds het optimale type gevelreiniging voor uw woning, zodat de gevel weer straalt als we de klus geklaard hebben.

Wenst u een gratis vocht diagnose in uw woning te laten uitvoeren? Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen!
Vocht diagnose: onderzoek naar de beste vochtbestrijding
Vocht diagnose: onderzoek naar de beste vochtbestrijding

Steeds een gratis expertise!

DryHouse
Amerikalei 9, 2000 Antwerpen
Careelstraat 29, 8700 Tielt

Vraag uw gratis vochtdiagnose aan!

Ook hierom kiest u voor Dryhouse:

Verzilver uw gratis diagnose
Top